top of page

Критерії оцінювання

  • Проєкт наказу МОН про затвердження системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів - переглянути


  • Види оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та дпа - переглянути

bottom of page