top of page

Критерії оцінювання

Проєкт наказу МОН про затвердження системи та

загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів
Види оцінювання навчальних досягнень учнів:

поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та дпа


Переглянути

bottom of page