top of page

Прозорість та інформаційна відкритість

Статут

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління

Кадровий склад

Освітні програми та перелік освітніх компонентів

Територія обслуговування

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Мова (мови) освітнього процесу
Мовою освітнього процесу є українська мова.


Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення

Наявність гуртожитків

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Публічні кошти

bottom of page